Zaproszenie na V Sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 07.02.2019 o 13:36

W dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  V Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin;

2) w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin
na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;

3) w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Gminą P’yadytski.

  1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  2. Oświadczenia i komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński