Szkodliwe wzmacniacze GSM – kampania UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą używania wzmacniaczy sygnału GSM, zwanych także repeaterami. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 96) w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które …

Czytaj więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrow...

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie projektu uchwały pod obrady …

Czytaj więcej

Zwrot podatku akcyzowego.

Zwrot podatku akcyzowego    Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni …

Czytaj więcej

Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej w Drobini...

W dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  III  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2018-2023   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie …

Czytaj więcej

Terminy zebrań celem dokonania wyborów Sołtysó...

OKÓLNIK PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA,  ŻE ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE CELEM DOKONANIA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ/PRZEWODNICZACEGO ZARZĄDU OSIEDLA I RADY OSIEDLA . ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ……………………….. O GODZ. ………………. W …………………………………………………… DLA ODBYCIA WAŻNEGO ZEBRANIA – …

Czytaj więcej