ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I OPIEKI SPOŁECZNEJ


Data publikacji: 14.02.2022 o 07:57

W dniu  17 lutego 2022 r. o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2021 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych pod obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Drobinie.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

–  zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

 

Przewodniczący

 Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury

 i Opieki Społecznej

 

 /-/Benedykt Olendrzyński

Projekty