Posiedzenie Komisji 25.09.2018


Data publikacji: 25.09.2018 o 08:34

W dniu  25 września 2018 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.
  2. Działalaność spółki SIM.
  3. Stan monitoringu w mieście Drobin.
  4. Stan bezpieczeństwa uczniów w szkołach.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

   Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

/-/ Henryk  Jeziak