Posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej


Data publikacji: 15.11.2023 o 15:28

W dniu 21 listopada 2023 r. o godz. 11:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXVII/482/2023 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie Miasta i Gminy Drobin pod obrady LXXI sesji Rady Miejskiej w Drobinie.
  4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2024.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                          

Przewodniczący

Komisji  Rozwoju, Rolnictwa,

Bezpieczeństwa  i Gospodarki Komunalnej

 

/-/Krzysztof    Dąbkowski

Pobierz Projekty