POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ


Data publikacji: 17.11.2021 o 11:47

W dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110 położonej w miejscowości Setropie;
2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 458/1 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 548/24 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1077/12 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
3. Opracowanie planu komisji na rok 2022.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Gospodarki Komunalnej

/-/Krzysztof Dąbkowski

Pokaż Materiały na komisję