XXXIII sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023


Data publikacji: 08.07.2021 o 14:40

W dniu 14 lipca 2021 r. (środa) o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie, zwołana w trybie art. 20 ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:
1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/252/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
23 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
3) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;
4) w sprawie nadania Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie imienia Andrzeja Wojciecha Samoraja;
5) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia na rzecz Miasta i Gminy Drobin.
4. Oświadczenia i komunikaty.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Materiały na sesję