Zaproszenie na Komisje Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej


Data publikacji: 16.03.2022 o 09:13

 

W dniu 24 marca 2022 r. o godz. 11:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

i Gospodarki Komunalnej

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Drobinie z działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Drobin.
  4. Omówienie spraw związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Drobin.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do Stowarzyszenia pn. lokalna Grupa Działania Razem dla rozwoju;

2) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2022”;

3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 101 położonej w miejscowości Setropie.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

                                                          

 

Przewodniczący

Komisji  Rozwoju, Rolnictwa,

Bezpieczeństwa  i Gospodarki Komunalnej

 

/-/Krzysztof Dąbkowski

 

Projekty uchwał