Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej


Data publikacji: 15.06.2022 o 11:23

W dniu  23 czerwca 2022 r. o godz.  10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Funkcjonowanie pomocy społecznej w Mieście i Gminy Drobin – sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie za 2021 rok.
  4. Sprawy różne
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

 Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury

 i Opieki Społecznej

 

/-/Benedykt Olendrzyński

 

materiały